• Klinika Psychiatrii Dorosłych, Oddział Nerwic i Zaburzeń Osobowości, Kraków - Psychoterapia indywidualna i grupowa.
 • Szpital Uniwersytecki, WTZ Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Kraków - terapia indywidualna i grupowa pacjentów psychotycznych, terapia rodzin, grupa wielorodzinna oraz praca naukowa.
 • Stowarzyszenie Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji, Kraków - prowadzenie terapeutycznej grupy teatralnej Teatr trochę Inny, terapia poprzez teatr, psychodrama, programy edukacyjne, artystyczne i społeczne, prezes zarządu od 2003 r.

Inne aktywności zawodowe

 • Niezależny trener – konsultant. Prowadzi warsztaty i szkolenia psychologiczne dla oświaty, administracji samorządowej oraz NGO's z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, psychoprofilaktyki, psychoedukacji, specjalizując się w warsztatach przeciwdziałania dyskryminacji (ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przynależność etniczną, sprawność i z innych przyczyn), technice Forum Theatre, Playback Theatre oraz w treningach twórczości.
 • Współautorka publikacji pt. " Teatr i terapia. Proces artystyczny – proces grupowy".
 • Twórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych.
 • Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie: teatr.
 • Członkostwo w profesjonalnych organizacjach:
  1. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  2. Członek zwyczajny Polskiego Instytutu Psychodramy
  3. Członek-założyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła - Centrum Terapii, Sztuki i Integracji