Rachela Molicka - Certyfikowana Psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 521). Psychodramatystka.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej (nerwice, lęki, depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, zaburzenia seksualne, choroby psychosomatyczne, psychozy).

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, stosuje także psychodramę wg Moreno.

Wykształcenie:

  • Ukończone wyższe studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie.
  • 4-letnie całościowe szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej, Katedra Psychiatrii CMUJ - certyfikat psychoterapeuty SNP PTP nr 521.
  • Całościowe szkolenie w psychodramie wg Moreno - Europejski Instytut Psychodramy - certyfikat asystenta psychodramy.
  • Kurs psychoterapii analitycznej C.G. Junga, International Association for Analytical Psychology - certyfikat.
  • Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM-IV-TR, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej - certyfikat.
W swojej pracy przestrzegam standardów etyki zawodowej PTP i PifE.

Pracuję pod stałą superwizją tzn. konsultuję pracę terapeutyczną z psychoterapeutami z tytułem superwizora.