Oferta obejmuje profesjonalną pomoc:

 • w cierpieniu z powodu lęku, niepokoju, natrętnych myśli
 • w przeżywaniu smutku, żalu, poczuciu pustki i braku sensu życia
 • w poczuciu braku wpływu na swoje działania
 • w problemach długotrwałego stresu
 • w nieśmiałości, poczuciu samotności i obniżonej wartości
 • w braku akceptacji swojej orientacji seksualnej
 • w braku lub utracie kontroli nad swoim gniewem i złością
 • w funkcjonowaniu społecznym, doświadczając trudności w relacjach z ludźmi
 • w cierpieniu z powodu urazów z przeszłości
 • w radzeniu sobie z doświadczeniem straty (żałoba, strata pracy, rozstanie)
 • w uzależnieniach
 • w dolegliwościach natury somatycznej
 • w zaburzeniach snu
 • w zaburzeniach jedzenia
 • w kryzysach: małżeńskich, osobistych, zawodowych
 • w poszukiwaniu dróg rozwoju i osiąganiu lepszej jakości życia

Diagnostyka i leczenie zaburzeń:

 • depresyjnych
 • osobowości
 • pourazowych
 • psychosomatycznych
 • jedzenia (anoreksja, bulimia, objadanie się),
 • snu
 • obsesyjno - kompulsyjnych (nerwica natręctw)
 • fobii i innych zaburzeń lękowych
 • adaptacyjnych
 • seksualnych

Sesja psychoterapii trwa 45 minut i kosztuje 90 zł.
Pierwsza wizyta diagnostyczna trwa ok. 2 godz.